Si Nei!

Et opprop om å nekte å delta i krig og krigsforberedelse

War Resisters' International, et internasjonalt nettverk av 85 pasifistiske organisasjoner i mer enn 40 land, oppfordrer til samvittighetsnekting på det tidspunktet krigen blir forberedt eller kjempet. Vi er dypt sjokkert og krenket over terrorangrepet på World Trade Center og Pentagon den 11. september. Likeledes fordømmer vi den såkalte krigen mot terrorismen. Å svare på terroristisk kriminalitet ved å begå kriminell bombing og drap på uskyldige mennesker vil ikke gi likevekt i forholdet, ei heller sikre at folk føler seg mer sikker - det vil bare føre til ytterligere lidelser. Vi krever rettferdighet uten krig. En gjengjeldelseskrig vil bare fyre opp under voldssirkelen.

Konfrontert med President George W. Bush' valg: "Hvis du ikke er med oss, er du for terroristene", velger vi en tredje mulighet: ikkevold. Ikkevold er et aktiv svar og bidrar for hver og en av oss muligheten til å gå i mot krig og forberedelsene til krig. Det gjør oss i stand til å bygge en verden hvor sikkerhet kan nås gjennom nedrustning, internasjonalt samarbeid og sosial rettferdighet, ikke gjennom opptrapping og gjengjeldelse.

Derfor oppfordrer War Resisters' International til at

  • alle soldater - uansett i hvilke styrker de skal slåss i: å følge sin samvittighet og nekte å delta: søk om status som militærnekter, nekt ordre, deserter: Si Nei!
  • alle dem som er involvert i forberedelse til krig, i administrasjon eller i våpenindistri: nekt å delta: Si Nei!
  • journalister og media blir bedt om å propagandere for krig: nekt å gjøre det, insister å skrive eller rapportere om den usensurerte sannheten: Si Nei!
  • alle dem som betaler skatt: krev at dine skattepenger skal brukes til fred, hold tilbake andelen av skatten som blir brukt til krig: Si Nei!
  • WRI-medlemmer og alle andre: støtt dem som nekter å delta i krig og forberedelser til krig, ta del i direkte ikkevoldsmotstand mot krig!

Vi er klar over at ikke alle i alle land eller situasjoner vil ha mulighet til å ta del på denne måten i arbeidet mot krig. Det er også mange andre måter å uttrykke protester og motstand på. War Resisters' International støtter alle som aksjonerer mot krig og engasjerer seg i å gjøre det beste for å hjelpe dem som står i i fare for å bli straffet på grunn av sin motstand.

Programmes & Projects
Theme

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.